1

Obavijest za članice Saveza koje pravovremeno ne izvršavaju svoje obaveze

Svim članicama je putem e-maila i putem pošte u mjesecu julu upućen poziv za redovito izvršenje uplata izdatih računa i pripadajućih članarina prema SRS F BiH.

Jedan dio članica je postupio po predmetnom pozivu i uplatio tekuće obaveze .

Međutim, dio članica nije uopće postupio po predmetnom dopisu, a samim time niti po odluci Skupštine saveza, niti po odredbama Zakona o slatlkovodnom ribarstvu u F BiH i provedbenim pravilnicima te do današnjeg dana nisu uplaćene članarine i računi koji su dospjeli za plaćanje.

Kako ovakvo postupanje pojedinih članica ugrožava rad SRS F BiH dužni smo pozvati SAMO DRUŠTVA KOJA NE IZVRŠAVAJU SVOJE OBAVEZE DA ODMAH izvršite plaćanje svih dospjelih obaveza prema SRS F BiH da bi isti mogao servisirati pravodobno svoje obaveze.

S obzirom da je ovo već četvrta u nizu obavijest društvima koja ne izmiruju svoje obaveze a ujedno i krajnji rok za plaćanje četvrtog kvartala, razduženja (povrata markica), narudžbi, da bi na vrijeme izvršili štampu dozvola i obrazaca, proslijedili Kantonalnim-županijskim ministarstvima poljoprivrede preko kojih se vrši distribucija ribolovnica za narednu 2018.godinu.

Također smo vas dužni upoznati da ćemo po proteku od 15 dana od dana slanja ovog dopisa društvima koja ne izvršavaju pravovremeno svoje obaveze biti prisiljeni o navedenim činjenicama samo za ta društva izvjestiti nadležna Kantonalna–županijska ministarstva poljoprivrede po čijim zahtjevima je izvršena distribucija članskih iskaznica i ribolovnica a radi poduzimanja određenih mjera sa njihove strane.

Stoga molimo za ažurno postupanje, a sve u cilju normalnog funkcionisanja SRS Federacije BiH.

Bistro!

PREDSJEDNIK SRS FEDERACIJE BIH, Zijad Sinanović

Filed in: Obavještenja Tags: 

Get Updates

Share This Post

Related Posts

One Response to "Obavijest za članice Saveza koje pravovremeno ne izvršavaju svoje obaveze"

 1. Alen kaže:

  Poštovani !!!

  Neznam zašto ne objavite imena svih članica sa iznosom njihovih dugovanja ???
  Zbog čega je to javna tajna ???
  Mislim da svi članovi društava imaju pravo da znaju dali su na tom spisku dužnika !
  Bistro !!!

Leave a Reply

Submit Comment

© 2019 Službena stranica Sportsko ribolovnog saveza Federacije BiH. Dozvoljeno korištenje materijala uz navođenje izvora.