0

Poziv za Izvještajnu skupštinu SRS FBiH

Na temelju članka 26. Statuta Sportsko ribolovnog saveza Federacije BiH sazivam Izvještajnu skupštinu Sportsko ribolovnog saveza Federacije BiH
dana 10.03.2018. godine sa početkom u 10 sati u Konjicu, Motel ”Konjic”, Mostarska bb.

Pozivam delegate i nagrađene članove SRS Federacije BiH da prisustvuju Izvještajnoj skupštini SRS Federacije BiH, za koju predlažem sljedeći

D N E V N I R E D:

A/ SVEČANI DIO SKUPŠTINE (10 sati)
1. Dodjela priznanja SRS Federacije BiH za 2017. godinu,

B/ RADNI DIO SKUPŠTINE (11 sati)
1. Izbor radnih tijela Skupštine SRS Federacije BiH,
a). Izbor radnog predsjedništva Skupštine od 3 člana,
b). Izbor Verifikacione komisije od 2 člana,
c). Izbor zapisničara i 2 ovjerivača zapisnika,
2. Usvajanje Zapisnika sa izborne Skupštine održane 07.05.2016 god u Bugujnu.
3. Izbori i imenovanja
a) Rotacija predsjednika/dopredsjednika Skupštine SRS F BiH
b) Imenovanje člana UO SRS F BiH iz Posavske županije/kantona
c) Imenovanje predsjednika/dopredsjednika UO SRS F BiH
d) Rotacija predsjednika/dopredsjednika SRS F BiH UO
e) Prijedlog za izbor člana UO SRS BiH
4. Izvještaj o radu UO SRS Federacije BiH za 2017. godinu,
5. Izvještaj o Finansijskom poslovanju SRS Federacije BIH sa stanjem 31.12.2017. god.,
6. Izvještaj Nadzornog odbora SRS Federacije BiH o pregledu stanja rada i poslovanja SRS Federacije BiH za 2017 g.
7. Program rada SRS Federacije BiH za 2018. godinu,
8. Finansijski plan rada za 2018. god.
9. Delegatska pitanja
10. Razno

Sportski pozdrav, BISTRO!!

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE SRS FEDERACIJE BiH, Drago Jakić

DOKUMENTI ZA DOWNLOAD:

Filed in: Obavještenja Tags: 

Get Updates

Share This Post

Related Posts

Leave a Reply

Submit Comment

© 2019 Službena stranica Sportsko ribolovnog saveza Federacije BiH. Dozvoljeno korištenje materijala uz navođenje izvora.