0

Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora održane 05.01. 2019. godine

Dana 05.01.2019. godine održana je sjednica Upravnog odbora Sportsko ribolovnog saveza Federacije Bosne i Hercegovine sa početkom u 11 sati.

Prisutni članovi UO: Danijel Kobačić, Zijad Sinanović, Bahrudin Vrana, Milan Jagar, Samir Čajić, Osman Hodžić
Opravdano odsutni članovi UO: Saudin Guja i Mario Živković
Neopravdano odsutni članovi UO: Ivica Naletilić

Prisutni pozvani članovi: Drago Jakić (u dogovoru sa pozvanim Himzom Mulahalilović) i Bakir Mulahalilović
Neopravdano odsutni pozvani članovi: Zdravko Agatić
Zapisnik: sakretar Lidija Bogić

Prije početka sjednice  član UO Milan Jagar uručio je SRS Federacije BiH zahvalnicu ispred udruženja                        “Sarajevo 1906”Sarajevo za pomoć na nastupu ekipe udruženja na Svjetskom prvenstvu u ribolovu održanom u Segedinu – Mađarska.

Nakon primljene zahvalnice predsjednik UO Danijel Kobačić zahvalio se, pozdravio prisutne, konstatuje da ima kvorum i da sjednica može početi.
Pročitao predloženi

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice UO
  2. Finansijska informacija
  3. a) razduženja i uplate članica
  4. Rješavanje problema SRS BIH,
  5. a) neopoziva ostavka predsjednika SRS BiH
  6. Razno

Predloženi dnevni red jednoglasno  usvojen

Tačka 1.

Jednoglasno se usvaja zapisnik sa predhodne sjednice UO održane 08.12.2018.godine.

Tačka 2.

Na finansijsku informaciju stanja SRS Federacije BiH  sa 31.12.2018. godine  prisutni članovi nisu imali primjedbi, konstatuju da je stanje zadovoljavajuće.

Pregledom tabela zaduženja i razduženja članica  ustanovljeno je da se konstantno pojedina udruženja ne razduže na vrijeme i ne plate svoje obaveze na ime članarine i UO donosi  jednoglasnu odluku

– Da se sve  članice obavjeste da za sva potraživanja po zaduženju moraju izmiriti sa završnom godinom i nakon izmirenja svih potraživanja mogu dobiti dozvole za narednu godinu.

Tačka 3.

Dopis od  17.12.2018 godine Seada Alijagića predsjednika UO SRS BIH

Neopoziva ostavka na mjesto predsjednika  SRS BiH

– UO predlaže i donosi odluku da dopredsjednik SRS BiH Danijel Kobačić preuzme mandat predsjednika UO SRS BIH do izbora novog člana kojeg bira Skupština SRSBIH a samim  tim se ne narušava Statut istog.

Finansijski problem u SRS BiH

– UO na telefonskoj sjednici održanoj 03.01.2019.godine donosi odluku da se zbog finansijske situacije, duga poreskoj upravi SRS BiH uplati iznos od 3.000,00 KM na ime članarine za 2019.godinu po rješenju poreske uprave Istočno Sarajevo.

Tačka 4.

 Jednoglasno su donesene  Odluke

– Da se knjigovođi za mjesec januar uplati dodatnih 50,00 KM zbog povećanja troškova izrade završnog obračuna.
– Da se za kancelariju kupi mobilni telefon u iznosu do 300,00 KM i da se isti prijavi na pretplatu u visini do 15,00 KM.

Dopis udruženja ”Zujevina” Hadžići  br.24/2018.od 13.12.2018.godine za novčanu pomoć

–  UO donosi  odluku da će se udruženju pomoći kroz namjenska sredstva pomoći za poribljavanje koje SRS Federacije  daje Kantonalnim  Savezima.

Dopis  SSRD SBK br.01-33/2018.od 20.12.2018.godine za novčanu pomoć izrade ribarske osnove,

–  UO  donosi odluku da se  SBK ne može pomoći jer su isti od SRS Federacije BiH od namjenskih sredstava za poribljavanje u prošloj  godini dobili 2.000,00 KM.

Uslijedio je razgovor o izradi ribarske osnove, problemima  sa kormoranima, problem sa zagađivačima
kao i o zaštićenim vrstama riba i nakon razgovora UO donosi

–  Odluku da se predsjednik SRS Federacije Danijel Kobačić ovlasti da ugovori radni sastanak  o međusobnoj saradnji sa predstavnikom Agronomsko tehnološkim fakultetom iz Mostara i Predstavnikom  Poljoprivredno  prehrambenim fakultetom iz Sarajeva.

-UO je daje preporuku Takmičarsko-sudijskoj komisiji da SPIN uvrsti u kalendar takmičenja za 2019. godinu a isti dodati i u konkurs za izbor domaćina, staze takmičenja.

Zbog pisanja neistine i klevete protiv SRS Federacije BiH ,

– UO donosi odluku da se javno osudi pisanje i kleveta SRS Federacije BiH i pokretanje tužbe protiv svih lica koja neovlašteno koriste logo Saveza  za klevetu istog.

Sastanak je završen u 14 sati

PREDSJEDNIK SRS FEDERACIJE BIH, Danijel Kobačić

 

Filed in: Obavještenja Tags: 

Get Updates

Share This Post

Related Posts

Leave a Reply

Submit Comment

© 2019 Službena stranica Sportsko ribolovnog saveza Federacije BiH. Dozvoljeno korištenje materijala uz navođenje izvora.