0

Konkurs/natječaj za izbor domaćina i takmičarskih staza za ribolovna takmičenja SRS FBiH

Na osnovu odredaba Statuta SRS Federacije BiH i Pravila organizovanja i nadležnosti Takmičarske komisije SRS F BiH, Takmičarska komisija SRS F BiH raspisuje javni Konkurs/Natječaj za izbor domaćina (tehničkog organizatora) i takmičarskih staza za takmičenja koja će u 2022. godini organizovati SRS Federacije BiH, kako slijedi:

 1. DISCIPLINA ULOV RIBE UDICOM NA PLOVAK

1 a) DISCIPLINA: “Lov udicom ribe na plovak”

KATEGORIJA: SENIORI I SENIORKE
TAKMIČENJE: PRVENSTVO SRS F BiH – EKIPNO I POJEDINAČNO TAKMIČENJE

ORIJENTACIONI TERMIN ODRŽAVANJA TAKMIČENJA I BROJ KOLA

prva polovina jula/srpnja ili po prijedlogu domaćina

1 kolo

PREDVIĐEN BROJ UČESNIKA

takmičari

60 – 70

vođe, treneri i dr.

15

sudije i zvaničnici

10

STAZA

DA ODGOVARA OPISU VAŽEČEG PRAVILNIKA PO ČLANU 11 I 12

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 b)  DISCIPLINA: “Lov udicom ribe na plovak”

KATEGORIJA: U-15, U-20 i U-25
TAKMIČENJE: PRVENSTVO SRS F BiH – EKIPNO I POJEDINAČNO TAKMIČENJE

ORIJENTACIONI TERMIN ODRŽAVANJA TAKMIČENJA I BROJ KOLA

druga polovina juna/lipnja ili po prijedlogu domaćina

1 kolo

PREDVIĐEN BROJ UČESNIKA

takmičari

60 – 70

vođe, treneri i dr.

35

sudije i zvaničnici

10

STAZA

DA ODGOVARA OPISU VAŽEČEG PRAVILNIKA PO ČLANU 11 I 12

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1 c) DISCIPLINA: “Lov udicom ribe na plovak”

KATEGORIJA: SENIORI I SENIORKE
TAKMIČENJE: KUP SRS FEDERACIJE BiH – EKIPNO

ORIJENTACIONI TERMIN ODRŽAVANJA TAKMIČENJA I BROJ KOLA

prva polovina juna/lipnja ili po prijedlogu domaćina

1 kolo

PREDVIĐEN BROJ UČESNIKA

takmičari

60 – 70

vođe, treneri i dr.

15

sudije i zvaničnici

8

STAZA

DA ODGOVARA OPISU VAŽEČEG PRAVILNIKA PO ČLANU 11 I 12

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. DISCIPLINA FLY FISHING

DISCIPLINA: “FLY FISHING”

KATEGORIJA: SENIORI I U-20
TAKMIČENJE: PRVENSTVO SRS FEDERACIJE BiH – POJEDINAČNO I EKIPNO TAKMIČENJE

ORIJENTACIONI TERMIN ODRŽAVANJA TAKMIČENJA I BROJ KOLA

prva polovina jula / srpnja ili po prijedlogu domaćina

1 kolo

PREDVIĐEN BROJ UČESNIKA

takmičari

60 – 70

vođe, treneri i dr.

10

sudije i zvaničnici

6

STAZA

DA ODGOVARA VAŽEČEM PRAVILNIKU ZA DISCIPLINU FLY FISHING

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. DISCIPLINA FEEDER

DISCIPLINA: “FEEDER”

KATEGORIJA: SENIORI
TAKMIČENJE: PRVENSTVO SRS FEDERACIJE BiH – POJEDINAČNO

ORIJENTACIONI TERMIN ODRŽAVANJA TAKMIČENJA I BROJ KOLA

prva polovina septembra / rujna ili po prijedlogu domaćina

1 kolo

PREDVIĐEN BROJ UČESNIKA

takmičari

20 – 30

vođe, treneri i dr.

10

sudije i zvaničnici

7

STAZA

DA ODGOVARA VAŽEČEM PRAVILNIKU ZA DISCIPLINU “FEEDER”

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. DISCIPLINA ŠARAN I AMUR

DISCIPLINA: “ŠARAN I AMUR”

KATEGORIJA: SENIORI
TAKMIČENJE: PRVENSTVO SRS FEDERACIJE BiH – EKIPNO

ORIJENTACIONI TERMIN ODRŽAVANJA TAKMIČENJA I BROJ KOLA

prva polovina septembra / rujna ili po prijedlogu domaćina

1 kolo

PREDVIĐEN BROJ UČESNIKA

takmičari

30 – 40

vođe, treneri i dr.

10

sudije i zvaničnici

7

STAZA

DA ODGOVARA VAŽEČEM PRAVILNIKU ZA DISCIPLINU LOV “ŠARANA I AMURA”

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. DISCIPLINA “SPIN”

DISCIPLINA: “SPIN”

KATEGORIJA: SENIORI

TAKMIČENJE:PRVENSTVO SRS FEDERACIJE BIH-EKIPNO I POJEDINAČNO

ORIJENTACIONI TERMIN TAKMIČENJA

BILO KOJE DOBA GODINE ZAŠTO MIŠLJENJE DAJE DOMAČIN

PREDVIĐENI BROJ TAKMIČENJA

TAKMIČARA 30-40

VOĐA EKIPAI TRENERI 10

SUDIJE I ZVANIČNICI 7

STAZA

DA ODGOVARA VAŽEČIM PRAVILNIKU ZA DISCIPLINU “SPIN”

STAZE ZA TAKMIČENJA U 2022. GODINI

  Staze koje se kandiduju moraju:

 • zadovoljavati standarde FIPS-e i MOUCH-e tj. da odgovaraju po opisu za staze iz važečih pravilnika za discipline za koje se prijavljuju.

 • da ima zadovoljavajući riblji fond po vrstama riba za discipline za koju se kandiduje;

 • da su propisno obilježena startna mjesta, te da posjeduje ostale potrebne objekte za sudije i takmičare.

OBAVEZE ORGANIZATORA – SAVEZA

 • Organizator se obavezuje da će za sektorske sudije prvenstveno angažovati domaće sudije i to min. 1 na 8 takmičara, kao i eventualno vrhovne sudiju ako domačin ima kvalitetnog državnog sudiju;

 • Na svim takmičenjima će se organizovati polaganje sudijskih ispita, kao i edukacija sa testiranjem  za dobijanje licenci za pojedine;

 • Snosi troškove organizacije takmičenja (sudije, staza, ručak, priznanja, kanc. materijal i td.) po Pravilniku;

 •  Platiti naknadu domaćinu u iznosu od 400,00 KM za postavljanje, čišćenje, čuvanje staze i dr.

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU IMAJU SVE ČLANICE KOJE:

 • imaju odgovarajuću vodu i stazu (sklopljene Ugovore o korištenju ribljeg fonda);

 • koje su izmirile obaveze plačanja članarine prema SRS Federacije BiH;

 • ostale uslove potrebne za organizaciju takmičenja za koje se prijavljuju.

PRIJAVE NA KONKURS:

SRD-a su dužna dostaviti pismenu prijavu sa nazivom i opisom staze.

Domaćin može istaći  svoje potrebe za poboljšanje staze koje će se staviti na razmatranje.

Ukoliko je domaćin u mogućnosti da učestvuje u poboljšanju kvaliteta takmičenja (obezbjediti medije, polijepiti plakate, reklamirati, obezbijediti razglas, topli napitak, dorućak, vodu na stazi i sl.) to bi trebao navesti u svojoj prijavi.

Prijave na Konkurs dostaviti u pisanom obliku na adresu:

Sportsko ribolovni savez Federacije BiH
Trg heroja do br. 32.
71 000 Sarajevo

(ZA TAKMIČARSKU KOMISIJU SRS FEDERACIJE BiH)

sa naznakom za Konkurs ili na e-mail srsfbih@gmail.com

Rok za dostavu prijava je 10.02.2022.godine kada se zatvara konkurs.

Nepotpune prijave se neće razmatrati. Nakon razmatranja prispjelih kandidatura, Takmičarska komisija će pozvati na razgovor zainteresirana udruženja ili će doći u udruženja i na licu mjesta (posredstvom Komesara takmičenja) sačiniti Protokol o međusobnim pravima i obvezama domaćina i SRS F BiH.

TAKMIČARSKA KOMISIJA SRS FEDERACIJE BIH
PREDSJEDNIK TK Ivica Tomičić

Filed in: Obavještenja Tags: 

Get Updates

Share This Post

Related Posts

Leave a Reply

Submit Comment

© 8783 Službena stranica Sportsko ribolovnog saveza Federacije BiH. Dozvoljeno korištenje materijala uz navođenje izvora.