Sportsko ribolovni savez Federacije Bosne i Hercegovine

Adresa: Vitomira Lukića 6D ; 71210 Ilidža, Sarajevo
Tel/ Fax: ++387 33 618-055,  mob.061 992-445
E-mail: srsfbih@gmail.com
Web: http://www.srsfbih.ba
TRANSAKCIJSKI RAČUN: 1020500000075561 UNION BANKA SARAJEVO


UPRAVNI  ODBOR SRS FEDERACIJE BIH od 2020. –2024.godine

 1. DANIJEL KOBAČIĆ, predsjednik UO SRS F BiH, KISELJAK
  Tel: 00 387 63 403-142
  E-mail: dkobacic@gmail.com
 2. DINO MILJKOVIĆ, dopredsjednik UO SRS F BiH, VELIKA KLADUŠA
  Tel: 00 387 61 798-411
  E–mail: dinomiljkovic76@hotmail.com
 3. MARIO ŽIVKOVIĆ, član Upravnog odbora, ORAŠJE
  Tel: 00 387 63 342-524
  E-mail: mario.elektro@gmail.com
 4. OSMAN HODŽIĆ, član Upravnog odbora, GRAČANICA
  Tel: 00 387 61 652-097
  E-mail: osmo1966@gmail.com
 5. VAHID FESTA, član Upravnog odbora, JELAH TEŠANJ
  Tel: 00 387 61 152-922
  E-mail: festa.vahid@gmail.com
 6. ESAD VEJSILOVIĆ, član Upravnog odbora, SARAJEVO
  Tel: 00 387 61 177-809
  E-mail: drvejsilovic@gmail.com
 7. EDIN TEROVIĆ, član Upravnog odbora, GORAŽDE
  Tel: 00 387 61 557- 741
  E-mail: edin.terovic@gmail.com
 8. AMER HADŽIMEŠIĆ, član Upravnog odbora, KONJIC – SARAJEVO
  Tel:00 387 61 782-126
  E-mail: amcho.hadzimesic@gmail.com
 9. IVICA NALETILIĆ, član Upravnog odbora, ŠIROKI BRIJEG
  Tel: 00 387 63 329-372
  E-mail: ivica.naletilic@gmail.com
 10. DANIJEL ČEKO, član Upravnog odbora, LIVNO
  Tel: 00 387 63 385-316
  E-mail: dvdceko_danijel@yahoo.com

LIDIJA BOGIĆ , sekretar SRS Federacije BiH

SKUPŠTINA SRS FEDERACIJE BIH

 1. MIRO VRLJIČAK, predsjednik Skupštine SRS F BiH, BREZA
  Tel: 00 387 61 417-584
  E-mail: mirovrljicak@gmail.com
 2. EMIR ČUSTO, dopredsjednik Skupštine SRS F BiH, MOSTAR
  Tel: 00 387 63 346-711
  E-mail: custo-emir@hotmail.com

NADZORNI ODBOR SRS FEDERACIJE BIH

 1. MARIO  RASPUDIĆ,  Nadzornog odbora, MOSTAR
  Tel: 00 387 63 392-142
  E-mail: m.raspudic@gmail.com
 2. BAKIR  MULAHALILOVIĆ,  Nadzornog odbora, GRADAČAC
  Tel: 00 387 61 151-107
  E-mail: bakero11@hotmail.com
 3. INDIR  MELIĆ,  Nadzornog odbora, TRAVNIK
  Tel: 00 387 61 184 -040
  E-mail: indir.melic@hotmail.com

TAKMIČARSKA I SUDIJSKA KOMISIJA SRS FEDERACIJE BIH

 1. IVICA TOMIČIĆ, predsjednik Takmičarske komisije, BUSOVAČA
  Tel: 00 387  63 364- 532
  E-mail: ivicatomicic3@gmail.com
 2. ZDRAVKO AGATIĆ, predsjednik Sudijske komisije, BUSOVAČA
  Tel: 00 387  63 335-701
  E-mail: zdravko.agatic@gmail.com

Upravni odbor SRS FBiH od 2018. – 2020.

 1. DANIJEL KOBAČIĆ, predsjednik UO SRS F BiH, KISELJAK
  Tel: 00 387 63 403-142
  E-mail: dkobacic@gmail.com
 2. ZIJAD SINANOVIĆ, dopredsjednik UO SRS F BiH, ZENICA
  Tel: 00 387 -61 792-320
  E-mail: zijo-zike@hotmail.com
 3. MARIO ŽIVKOVIĆ, član Upravnog odbora, ORAŠJE
  Tel: 00 387 63 342-524
  E-mail: mario.elektro@gmail.com
 4. OSMAN HODŽIĆ, član Upravnog odbora, GRAČANICA
  Tel: 00 387 61 652-097
  E-mail: osmo1966@gmail.com
 5. SAMIR ČAJIĆ, član Upravnog odbora, KLJUČ
  Tel: 00 387 61 582-904
  E-mail: samircajic@yumail.com
 6. MILAN JAGAR, član Upravnog odbora, VOGOŠČA
  Tel: 00 387 61 572-992
  E-mail: milan.jagar@gmail.com
 7. VRANA BAHRUDIN, član Upravnog odbora, GORAŽDE
  Tel: 00 387 61 601- 627
  E-mail: barhrudin.vrana@hotmail.com
 8. SAUDIN GUJA, član Upravnog odbora, MOSTAR
  Tel:00 387 62 480-580
  E-mail: dkblagaj@bih.net.ba
 9. IVICA NALETILIĆ, član Upravnog odbora, ŠIROKI BRIJEG
  Tel: 00 387 63 329-372
  E-mail: ivica.naletilic@gmail.com

LIDIJA BOGIĆ, sekretar SRS Federacije BiH

SKUPŠTINA SRS FEDERACIJE BIH

 1. HIMZO MULAHALILOVIĆ, predsjednik Skupštine SRS F BiH, BIHAĆ
  Tel: 00 387 61 149-606
  E-mail: himzomulahalilovic@gmail.com
 2. DRAGO JAKIĆ, dopredsjednik Skupštine SRS F BiH, ŽIVINICE
  Tel: 00 387 61 235-938
  E-mail: brkokojisjedi 9@gmail.com

NADZORNI ODBOR SRS FEDERACIJE BIH

 1. IVICA TOMIČIĆ, predsjednik Nadzornog odbora, BUSOVAČA
  Tel: 00 387 63 364- 532
  E-mail: ivicatomicic3@gmail.com
 2. VIKTOR BANDIĆ, član Nadzornog odbora, ŽEPČE
  Tel: 00 387 61 785-783
  E-mail:
 3. SAMIR BEHREMOVIĆ, član Nadzornog odbora, SANSKI MOST
  Tel: 00 387 61
  E-mail:

TAKMIČARSKA I SUDIJSKA KOMISIJA SRS FEDERACIJE BIH

 1. MILAN JAGAR, predsjednik Takmičarske komisije, VOGOŠČA
  Tel: 00 387  61 572- 992
  E-mail: milan.jagar@gmail.com
 2. ZDRAVKO AGATIĆ, predsjednik Sudijske komisije, BUSOVAČA
  Tel: 00 387
  E-mail: zdravko.agatic@gmail.com

Upravni odbor SRS FBiH od 2016. – 2018.

 1. ZIJAD SINANOVIĆ, predsjednik UO SRS F BiH, ZENICA
  Tel: 00 387 -61 792-320
  E-mail: zijo-zike@hotmail.com
 2. CHRISTIAN ORŠOLIĆ, dopredsjednik Upravnog odbora, ORAŠJE
  Tel: 00 387 63 430-886
  E-mail: christian.orsolic@tel.net.ba
 3. OSMAN HODŽIĆ, predsjednik UO SRS F BiH, GRAČANICA
  Tel: 00 387 61 652-097
  E-mail: osmo1966@gmail.com
 4. DANIJEL KOBAČIĆ, dopredsjednik, KISELJAK
  Tel: 00 387 63 403-142
  E-mail: dkobacic@gmail.com
 5. SAMIR ČAJIĆ, član Upravnog odbora, KLJUČ
  Tel: 00 387 61 582-904
  E-mail: samircajic@yumail.com
 6. MILAN JAGAR, član Upravnog odbora, VOGOŠČA
  Tel: 00 387 61 572-992
  E-mail: milan.jagar@gmail.com
 7. VRANA BAHRUDIN, član Upravnog odbora, GORAŽDE
  Tel: 00 387 61 601- 627
  E-mail: barhrudin.vrana@hotmail.com
 8. IVICA PRIMORAC, član Upravnog odbora, MOSTAR
  Tel:00 387 63 345-488
  E-mail: ivicabracaprimorac@hotmail.com
 9. TIHOMIR POPOVIĆ, član Upravnog odbora, LIVNO
  Tel: 00 387 63 886-482
  E-mail: tihomir61@gmail.com
 10. IVICA NALETILIĆ,član Upravnog odbora,ŠIROKI BRIJEG
  Tel: 00 387 63 329-372
  E-mail: ivica.naletilic@gmail.com

LIDIJA BOGIĆ , sekretar SRS Federacije BiH

SKUPŠTINA SRS FEDERACIJE BIH

 1. DRAGO JAKIĆ, predsjednik Skupštine SRS F BiH, ŽIVINICE
  Tel: 00 387 61 235-938
  E-mail: brkokojisjedi 9@gmail.com
 2. HIMZO MULAHALILOVIĆ,dopredsjednik Skupštine SRS F BiH, BIHAĆ
  Tel: 00 387 61 149-606
  E-mail: himzomulahalilovic@gmail.com

NADZORNI ODBOR SRS FEDERACIJE BIH

 1. IVICA TOMIČIĆ, predsjednik Nadzornog odbora, BUSOVAČA
  Tel: 00 387 63 364- 532
  E-mail: ivicatomicic3@gmail.com
 2. VIKTOR BANDIĆ, član Nadzornog odbora, ŽEPČE
  Tel: 00 387 61 785-783
  E-mail:
 3. SAMIR BEHREMOVIĆ, član Nadzornog odbora, SANSKI MOST
  Tel: 00 387 61
  E-mail:

TAKMIČARSKA I SUDIJSKA KOMISIJA SRS FEDERACIJE BIH

 1. MILAN JAGAR, predsjednik Takmičarske komisije, VOGOŠČA
  Tel: 00 387  61 572- 992
  E-mail: milan.jagar@gmail.com
 2. ZDRAVKO AGATIĆ, predsjednik Sudijske komisije, BUSOVAČA
  Tel: 00 387
  E-mail: zdravko.agatic@gmail.com

Upravni odbor SRS FBiH od 2015. – 2016.

 1. OSMAN HODŽIĆ, predsjednik UO SRS F BiH, GRAČANICA
  Tel: 00 387 61 652-097
  E-mail: osmo1966@gmail.com
 2. DANIJEL KOBAČIĆ, dopredsjednik, KISELJAK
  Tel: 00 387 63 403-142
  E-mail: dkobacic@gmail.com
 3. SAMIR ČAJIĆ, član Upravnog odbora, KLJUČ
  Tel: 00 387 61 582-904
  E-mail: samircajic@yumail.com
 4. CHRISTIAN ORŠOLIĆ, član Upravnog odbora, ORAŠJE
  Tel: 00 387 63 430-886
  E-mail: christian.orsolic@tel.net.ba
 5. SENAD KAPO, član Upravnog odbora, SARAJEVO
  Tel: 00 387 61 188-093
  E-mail: bistrobih@gmail.com
 6. ZIJAD SINANOVIĆ, član Upravnog odbora, ZENICA
  Tel: 00 387 -61 792-320
  E-mail: zijo-zike@hotmail.com
 7. VRANA BAHRUDIN, član Upravnog odbora, GORAŽDE
  Tel: 00 387 61 601- 627
  E-mail: barhrudin.vrana@hotmail.com
 8. MARKO KORDIĆ, član Upravnog odbora, MOSTAR
  Tel:00 387 63 408-763
  E-mail: markokordic@hotmail.com
 9. TIHOMIR POPOVIĆ, član Upravnog odbora, LIVNO
  Tel: 00 387 63 886-482
  E-mail: tihomir61@gmail.com.

LIDIJA BOGIĆ , sekretar SRS Federacije BiH

SKUPŠTINA SRS FEDERACIJE BIH

 1. MITKO PIRKIĆ, dopredsjednik Skupštine SRS F BiH, KONJIC
  Tel: 00 387 61 741-702
  E-mail: rakitnica2011@gmail.com
 2. ZLATKO HODAK, predsjednik Skupštine SRS F BiH, JAJCE
  Tel: 00 387 63 358-881
  E-mail: zlatkohodak1955@gmail.com

NADZORNI ODBOR SRS FEDERACIJE BIH

 1. IVICA TOMIČIĆ, predsjednik Nadzornog odbora, BUSOVAČA
  Tel: 00 387 63 364- 532
  E-mail: ivicatomicic3@gmail.com
 2. ZIJO TEROVIĆ, član Nadzornog odbora, GORAŽDE
  Tel: 00 387 61 156-027
  E-mail: srsfbih@gmail.com
 3. PLIVČIĆ ARMIN, član Nadzornog odbora, DONJI VAKUF
  Tel: 061- 404-661
  E-mail: armin_pliva@bih.net.ba

TAKMIČARSKA I SUDIJSKA KOMISIJA SRS FEDERACIJE BIH

 1. HAJRUDIN ĐUG, predsjednik Takmičarske komisije, TUZLA
  Tel: 00 387 61 – 286-235
  Tel: 00 387 35 –399-217
  E-mail: dino.djug@gmail.com
 2. MILAN JAGAR, predsjednik Sudijske komisije, VOGOŠČA
  Tel: 00 387 -61 572-992
  E-mail: milan.jagar@gmail.com

Upravni odbor SRS FBiH od 2012. – 2015. godine

 1. MARCEL KUČINSKI, predsjednik UO SRS F BiH, NOVI TRAVNIK
 2. LELIĆ VAHID, dopredsjednik, TUZLA
 3. GROMILIĆ IGOR, član Upravnog odbora, LIVNO
 4. CHRISTIAN ORŠOLIĆ, član Upravnog odbora, ORAŠJE
 5. DARKO RUŽIĆ, član Upravnog odbora, HADŽIĆI
 6. AŠIĆ MUHAMED, član Upravnog odbora, CAZIN
 7. VRANA BAHRUDIN, član Upravnog odbora, GORAŽDE
 8. JOSIP PJEVAC, član Upravnog odbora, ČAPLJINA
 9. FUAD VRGOVČEVIĆ, član Upravnog odbora, MAGLAJ
 10. STANKO BOŠNJAK, član Upravnog odbora, VITINA-LJUBUŠKI

LIDIJA BOGIĆ , sekretar SRS Federacije BIH

SKUPŠTINA SRS FEDERACIJE BIH

 1. MITKO PIRKIĆ, predsjednik Skupštine SRS F BiH, Konjic
 2. ZLATKO HODAK, dopredsjednik Skupštine SRS F BiH, Jajce

NADZORNI ODBOR SRS FEDERACIJE BIH

 1. IVICA TOMIČIĆ, predsjednik Nadzornog odbora, BUSOVAČA
 2. ZIJO TEROVIĆ, član Nadzornog odbora, GORAŽDE
 3. PLIVČIĆ ARMIN, DONJI VAKUF

TAKMIČARSKA I SUDIJSKA KOMISIJA SRS FEDERACIJE BIH

 1. FUAD VRGOVČEVIĆ, predsjednik Takmičarske komisije, MAGLAJ
 2. AŠIĆ MUHAMED, predsjednik Sudijske komisije, CAZIN