0

Konkurs/natječaj za izbor selektora takmičenja SRS BiH

Na osnovu člana 32. Statuta i člana 29. Opštih pravila Sportsko ribolovnih takmičenja, na prijedlog Takmičarske komisije Sportsko ribolovnog Saveza Bosne i Hercegovine Upravni odbor Sportsko ribolovnog saveza BiH raspisuje:

KONKURS / NATJEČAJ ZA IZBOR SELEKTORA

 • Disciplina “Lov ribe vještačkom mušicom” – kategorija seniori
 • Disciplina “Lov šarana i amura”
 • Disciplina “Lov ribe vještačkom mušicom” – kategorija juniori U18

USLOVI / UVJETI koje kandidati trebaju da ispunjavaju:

 • Sposobnost vođenja takmičara i pedagoški pristup radu i komunikaciji sa njima
 • Organizacione i menadžerske sposobnosti
 • Da poznaje takmičarski pribor i takmičarske tehnike u ovoj disciplini
 • Da se služi jednim svjetskim jezikom (engleski, francuski, njemački)
 • Da su bili reprezentativci ili na drugi način aktivno učestvovali na međunarodnim
  takmičenjima.
 • Da su članovi nekog SRD/USR koje je član entiteskog saveza ili Saveza D. Brčko, koji
  čine SRS BiH.
 • Da njegovo matično društvo izvršava sve svoje obaveze prema pripadajućem Savezu.
 • Da nisu disciplinski kažnjavani pod stavovima 6, 7 i 8. Kandidati su obavezni dostaviti potvrdu od matičnog društva i Saveza.
 • Da nisu mlađi od 25 i stariji od 70 godina.
 • Da se služe internetom i imaju E-mail adresu, koju uz prijavu dostavlja.
 • Kandidati ne mogu biti takmičari u disciplini za koju konkurišu..

Izbor se vrši na mandatni period 2022. – 2025. godine.

Konkurs je otvoren od dana objave na zvaničnoj WEB stranici SRS BiH do 15. februara/veljače 2022. godine.

• Prijave sa kraćom biografijom i traženim potvrdama slati putem pošte, sa naznakom Za Konkurs/natječaj za izbor selektora, na adresu:

Sportsko ribolovni savez Bosne I Hercegovine
Ul. Ive Andrića 4.
71.123 Istočno Sarajevo,
Prijave možete slati i na e-mail Saveza: srsbihk@gmail.com

Nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se razmatrati.

Predsjednica TK Ernisa-Erna Kardaš
Predsjednik UO SRS BiH Aleksandar Kojić

Filed in: Obavještenja Tags: 

Get Updates

Share This Post

Related Posts

Leave a Reply

Submit Comment

© 6413 Službena stranica Sportsko ribolovnog saveza Federacije BiH. Dozvoljeno korištenje materijala uz navođenje izvora.