Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora održane 08.12. 2018. godine

Dana 08.12.2018.godine održana je sjednica Upravnog odbora Sportsko ribolovnog saveza Federacije Bosne i Hercegovine sa početkom u 11 sati.

Prisutni članovi UO : Zijad Sinanović, Bahrudin Vrana, Milan Jagar, Samir Čajić, Saudin Guja, Osman Hodžić

Opravdano odsutni članovi UO: Danijel Kobačić i Mario Živković

Neopravdano odsutni članovi UO: Ivica Naletilić

Prisutni pozvani članovi : Himzo Mulahalilović

Opravdano odsutni pozvani članovi: Drago Jakić

Zapisnik: sakretar Lidija Bogić

Dopredsjednik UO Zijad Sinanović pozdravio je prisutne, zahvalio se na dolasku, konstatovao da ima kvorum i da sjednica može početi te prešao na

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice UO
  2. Informacija o finansijskom stanju Saveza
  3. Razmatranje pristiglih dopisa
  4. Razno.

Na pročitani dnevni red član UO i predsjednik TK Milan Jagar predlaže da se pod tačku 4. dnevnog reda ubaci usvajanje Biltena 2 i prijedlog konkursa za staze takmičenja u svim disciplinama za 2019.godinu.

Jednoglasno se usvaja dopuna dnevnog reda.

Tačka 1.

Dopredsjednik UO Zijad Sinanović prelazi na tačku 1. dnevnog reda  i jednoglasno se usvaja zapisnik sa predhodne sjednice UO održane 10.02.2018.godine.

Tačka 2.
Na finansijsku informaciju stanja SRS Federacije BiH od prisutnih članova niko nije imao primjedbi i donose sljedeće odluke:

a) Da se uputi dopis članicama koje nisuizvršile svoje obaveze što se tiče razduženja i uplate članarine za 2018.godinu.

b) Da se sekretar Saveza uputi na 1. dio godišnjeg odmora u trajanju od 12 radnih dana

c) Da se sekretaru saveza isplati regres za 2018. godinu u iznosu od 400,00 KM

d) Da se sekretaru Saveza isplati novčana naknada za smrt užeg člana porodice u iznosu od 1.000,00 KM.

Tačka 3. Razmatranje dopisa:

Dopis: br.127/18 od 05.12.2018.godine Bihać, zahtjev za finansijsku pomoć

a) Odlukom u kojoj su sredstva namjenjena za pomoć iz 2017. godine za USK u iznosu od 2.000,00 KM i na prispjeli dopis o saglasnosti ostalih udruženja sa tog kantona odlučeno je da se iznos od 1.000,00 KM uplati na žiro račun udruženja “Una” Bihać, a 1.000,00 KM na žiro račun udruženju “Ključ” iz Ključa, a oni će u dogovoru sa ostalim članicama iz kantona izvršiti raspodjelu dobijenih
sredstava.

Dopis: br.21/18 od 29.05.2018.godine Sarajevo, zahtjev za pomoćna odlazak na Svjetsko klupsko prvenstvo

b) Donešena je odluka da se udruženju “Sarajevo 1906” iz Sarajeva uplati pomoć za odlazak na Svjetsko klupsko prvenstvo koje se održalo u Mađarskoj u iznosu od 1.000,00 KM

Dopis: br.23/2018 od 23.05.2018.godine novčana pomoć članovima “Spin” reprezentacije i selektora

c) Donešena je odluka da se selektoru i reprezentativcima za učešće na SP u SPINU održano u Istočnom Sarajevu na rijeci Željeznici isplati po 300,00 KM na osnovu donešene odluke UO SRS F BiH od prije.

Dopis: br.26/18 od 07.09.2018.godine, Prača, obavjest o zagađenju rijeke Prače

d) Donešena je odluka da se dopis proslijedi Ministarstvu RS jer se zagađivač ne nalazi na području Federacije BiH.

Dopis: br.21/18 od 01.10.2018.godine, Gračanica, oslobađanje plaćanja članarine

e) Donešena odluka da se udruženju “Drijenča” Gračanica da pomoć u iznosu od 80,00 KM na ime troškova takmičara zbog uništenja ribljeg fonda u rijeci Spreči više puta tokom godine.

Dopis: br.57/18 od 11.09.2018.godine, Zenica “MELIGRAF PRINT” štamparija, obavjest zbog poskupljenja papira na tržištu i usklađivanja cijena štampe.

f) Donešena je odluka da se nastavi saradnja sa štamparijom “Meligraf print” iz Zenice za štampu dozvola i obrazaca zbog najpovoljnije ponude cijena štampe.

Dopis: br.47-11/18 od 29.11.2018.godine, Zenica problem kormorana

g) Donešena odluka da se u pismenoj formi odgovori udruženju “Bistro” Zenica.

Dopis: br.03-3-24-1001-1/18 B.A. od 21.05.2018.godine, Sarajevo, zbilješke sa sastanka Federalnog ministarstvo poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva

Članovima UO je pročitan pristigli dopis sa odgovorima iz Ministarstva PVŠ sa sastanka održanog 15.05.2018.godine sa članovima komisije formirane na Skupštini SRS Federacije BiH.

Tačka 4.

Predsjednik TK Milan Jagar upoznao je članove UO sa provedenim Federalnim takmičenjima po disciplinama u Biltenu 2 i prijedlogom konkursa za staze takmičenja u svim disciplinama za 2019. godinu.

Jednoglasno je usvojen “Bilten 2” i prijedlog konkursa za takmičarske staze za 2019. godinu.

Zaključak: Bilten 2 i konkurs za staze objaviti na Web stranici s naglaskom da je konkurs otvoren za slanje aplikacije do 01.02.2019. godine i prijave slati na kancelariju TSK u Zenici.

Tačka 5. Razno

Na osnovu izlaganja člana UO iz HNK/Ž Saudina Guje donešena je

– odluka da se Savez više uključi u problematiku i riješavanju iste u tom kantonu/županiji
– da se dopisi sa prijedlozima za nagrade i priznanja dostave na kancelariju Saveza najkasnije do 31.01.2019. godine.
– donešena je odluka da se sjednice UO održavaju minimalno 4 puta godišnje, a u slučaju pojave nekog problema, članovi UO putem telefona razmotriti problem, dogovoriti i ovlastiti člana UO sa tog kantona da riješi nastali problem.

Sastanak je završen u 14:00 sati.

DOPREDSJEDNIK SRS FEDERACIJE BIH, Zijad Sinanović

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.